pwschool Article


กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันห้องสมุด โดยในงานนักเรียนได้ให้ความสนใจกันมากซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

กำหนดการการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1 – 5 สิงหาคม 2554

วัน เดือน ปี/เวลา

ประเภทการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระดับชั้น

1 สิงหาคม 2554

 

11.30 – 12.00 น.

 

12.20 – 12.40 น.

แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

ม.1 – ม.2

 

ม.3 – ม.ปลาย

 

1. ใช้สารานุกรมไทย ฉบับโดยพระราชประสงค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีมละ 2 เล่ม ตามที่

     กำหนดให้ (ศึกษาหนังสือได้ที่ห้องสมุด)

2. แข่งขันเป็นทีม  ทีมละ  2  คน

3. ใช้เวลา 30 นาที คำถาม จำนวน 10 ข้อ

4. ค้นหาคำตอบแล้วตอบให้ได้ใจความสมบูรณ์ และบอก

    แหล่งที่มาของคำตอบ (เล่มที่.....หน้าที่......)

 

- ทุกระดับชั้น

- ห้องละ 1 ทีม

 

 

2 สิงหาคม 2554

 

11.30-12.00 น.

 

12.20-12.50 น.

แข่งขันเปิดพจนานุกรม

ม.1 – ม.2

 

ม.3 – ม.ปลาย

1. ผู้แข่งขัน 1 คน

2. ผู้เข้าแข่งขันค้นหาคำศัพท์ และเขียนความหมายของ 

    คำศัพท์ทั้งหมดให้ครบทุกรายการ และแสดงหลักฐาน

    การค้นคว้า

3. ใช้เวลา  20  นาที

4. คำศัพท์ จำนวน 20 คำ

- ทุกระดับชั้น

- ห้องละ 1 คน

- โปรดดูรายละเอียดเวลาแข่งขัน

 

3 สิงหาคม 2554

11.30 – 12.00 น.

12.20-12.50 น.

แข่งขันคัดลายมือ

ม.1 –  ม.2

ม.3 – ม.ปลาย

1. มี 2 แบบ คือ แบบหัวกลม และแบบอาลักษณ์

2. คัดตัวบรรจง เต็มบรรทัด

3. ใช้เวลา  30  นาที 

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด  

   จำนวน

4 สิงหาคม 2554

11.30-12.00 น.

12.20-12.50 น.

แข่งขันสะกดคำไทย

ม.1 – 2

ม.3 – ม.ปลาย

 

สะกดคำไทยให้ถูกต้อง

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด
   จำนวน

5 สิงหาคม 2554

 

11.30 – 12.00 น.

12.20 – 12.50 น.

13.00 – 16.00 น.

ประกวดเขียนเรียงความ

ม. 1- 2

ม. 3 – ม.ปลาย

เขียนเรียงความเกี่ยวกับพระคุณแม่

(หัวข้อจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน)

- ทุกระดับชั้น

- ไม่จำกัด
   จำนวน

แข่งขันจัดป้ายนิเทศ

1. หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี”

2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน

3. ขนาด 40 x 65 ซม. (ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก) จัดแนวตั้ง

4. ใช้วัสดุตกแต่งได้ตามความเหมาะสมโดยเตรียมวัสดุมาเอง

5. ห้ามประดิษฐ์ ตัด หรือตกแต่งผลงานมาก่อนเข้าแข่งขัน

 

-ทุกระดับชั้น

-ห้องละ 1 ทีม

 

 

วัน เดือน ปี เวลา

ประเภทการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

ระดับชั้น

1 สิงหาคม 2554

ถึง

5 สิงหาคม 2554

เกมใบ้คำ

เกมปริศนาสุภาษิต

เกมต่อภาพจิกซอว์

-สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่จัดการแข่งขัน

-เข้าร่วมการแข่งขัน

-รับรางวัลเมื่อชนะการแข่งขัน

- ไม่จำกัด
   จำนวน

 

 

                หมายเหตุ การแข่งขันทุกประเภท (ยกเว้นเกม) มีของรางวัลและเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ชนะ
                                   การแข่งขัน โดยดูผลการแข่งขันจากประกาศของห้องสมุดหลังจากการแข่งขัน 1 วัน

เวลาการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

วัน เดือน ปี

เวลาแข่งขัน

ระดับชั้น

 

2 สิงหาคม 2554

11.10 – 12.00 น.
11.30 – 12.00 น.

ม.1
ม.2

12.00 – 12.20 น.
12.30 – 12.50 น.

ม.3
ม.ปลาย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่กำหนดให้ใช้ในการแข่งขันของนักเรียนแต่ละห้อง

 

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

 

 

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

 

 

ห้องที่เข้าแข่งขัน

สารานุกรมเล่มที่กำหนดให้ใช้

1/1

1/2

1/3

1  และ 24

 

2/7

2/8

2/9

2 และ  16

 

4/1

4/2

4/3

1  และ  12

1/4

1/5

1/6

13 และ 18

 

2/10

2/11

2/12

 

4  และ  5

 

4/4

4/5

4/6

8  และ  19

1/7

1/8

1/9

7  และ  12

 

         2/13

 

5/1

5/2

5/3

2  และ  20

1/10

1/11

1/12

20  และ  22

 

3/1

3/2

3/3

3  และ14

 

5/4

5/5

5/6

9  และ  16

2/1

2/2

2/3

11  และ  23

 

3/4

3/5

3/6

6  และ  15

 

6/1

6/2

6/3

4  และ  22

2/4

2/5

2/6

9  และ  21

 

3/7

3/8

3/9

10  และ17

 

6/4

6/5

-

13  และ  21

 

 

3/10

3/11

3/12

18  และ  23

 

 

 

1.  นักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ให้เลือกศึกษาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับ
     โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉพาะเล่มที่กำหนดให้ ซึ่งห้องสมุดได้จัดเตรียมไว้ให้
      ศึกษา
2.  ทุกรายการสมัครได้ที่ ห้องสมุด  ภายใน วันที่  22  กรกฎาคม  2554

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 70.78 KBs
Upload : 2011-08-07 22:47:34

Size : 66.19 KBs
Upload : 2011-08-07 22:47:43

Size : 75.64 KBs
Upload : 2011-08-07 22:47:51
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

4
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


pwschool
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


-:- โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 -:-PWSchool-KM © 2011


Generated 2.745884 sec.