การใช้งาน Student Messenger เมนูต่างๆ

วิธีการ Download Student Messenger

การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

การตั้งค่ารายวิชาที่สอน

การเช็คเวลาเรียน

การสั่งการบ้านนักเรียน

การอนุมัติการลา

การตัดคะแนนความประพฤติ

Website Student Messenger

About กฤษฎา มุ่งวัฒนา

Pin It