การตรวจ ปพ.5 ของทุกกลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 น.

ห้อง 127 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.