โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วิทยากร คือ นายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสริมสร้าง และมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ.
และ นายคมน์ รัศมีโรจน์ นิติกรชำนาญการ

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.