ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

เอกสารแนบ 1379 รับโอนข้าราชการ

Comments are closed.