คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

เอกสารแนบแบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

เอกสารแนบว21_หนังสือเวียนคู่มือการประเมิน

เอกสารแนบการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเม

PowerPoint_LTeacher

เอกสารแนบLTeacher ID plan

Comments are closed.