ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561

ณ ค่ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.