ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
วันที่ 29-30 กันยายน 2561
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.