ชาวราชพฤกษ์ขอน้อมส่งท่านด้วยใจในโอกาส ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย สู่ร่มราชพฤกษ์ ด้วยความยินดียิ่ง 5 พฤศจิกายน 2561

ชาวราชพฤกษ์ขอน้อมส่งท่านด้วยใจในโอกาส
ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย
สู่ร่มราชพฤกษ์ ด้วยความยินดียิ่ง
5 พฤศจิกายน 2561

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.