ค่ายวิชาการ ม.5

ค่ายบูรณาการวิชาการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561

ณ ธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จังหวัดราชบุรี

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรูปภาพอัลบั้มที่ 2 ได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.