โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

3 มกราคม 2561

ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.