ประกาศ เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษ...

ประกาศ เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)...

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562...

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1, 4 ปีการศึกษา 2562...

การมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1, 4 ปีการศึกษา 2562ม.1 16 มีนาคม 2562ม.4 17 มีนาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ม.1 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ม.4...

การรายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB...

การรายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB ระหว่างวันที่ 13 – 14 , 16 – 17 มีนาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

Intensive SMBP Camp 2018

Intensive SMBP Camp 2018 โครงการ ห้องเรียน Education Hub โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 11 – 12 มีนาคม 2562ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 256...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB ระดับชั้น ม.1 ปีก...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP & HUB ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 9 มีนาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...