แนะแนวสัญจร

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 เพื่อแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยการแนะนำห้องเรียน MEP และห้องเรียน Education Hub ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที...

คณะผู้บริหาร ครู พูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ...

งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างหัวใจซื่อตรง” 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สพป.สป.1 สพป.สป.2 สพม.6 สอศ. กศน. ศ.กศ. อปท. และ สช. ดูรูปภาพทั้งหมดได้ท...

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 สวัสดีปีกุนหมู อยู่ยั่งยืน 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพทั้งหมดแหล่งที่ 2 งานปีใหม่คณะครู แหล่งที่ 1 งานปีใหม่คณะครู แหล่งที่ 2  ...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2561 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม     ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...