การมอบรางวัล ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม กำลังดำเนินการอัพโหลดรูปภาพอยู่ค่ะ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

เปิดประตูสู่ประเทศจีน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ คณะภาษาและวัฒนธร...

เปิดประตูสู่ประเทศจีน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ21 มิถุนายน 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การประกวดมารยาทไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม...

การประกวดมารยาทไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูผลได้ที่นี่...

การมอบเกียรติบัตรประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562...

การมอบเกียรติบัตรประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย14 มิถุนายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของห้องเรียน MEP “จากใจรุ่น...

การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของห้องเรียน MEP “จากใจรุ่นพี่สู่คนดีรุ่นน้อง ผองเพื่อนครอบครัว MEP” วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

วันไหว้ครู ลูก พ.ว. กราบปู่ ศิษย์มีครู กราบย่า ประจำปีการศึกษา 2562...

วันไหว้ครู ลูก พ.ว. กราบปู่ ศิษย์มีครู กราบย่า 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การประกวดพานไหว้ครู

การประกวดพานไหว้ครู 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพการประกวดทำพานได้ที่นี่ ดูรูปภาพการประกวดทำพานได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูวีดิโอพานทั้งหมดที่แข่งขันได้ที่นี่...

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน...

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 “วันพบครูของลูก”วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2ดูรูปภาพอื่น ๆ...