โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี...

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วิทยากร คือ นายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อํานวยการภาร...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนพูลเจริญวิทยา...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เอกสารที่ 1 คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด   เอกสารที่ 2 คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด          ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู...

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน เวลา 9:00-11:00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา  13:00 น. เป็นต้นไป...

ไฟล์ดาวน์โหลดจากงานพัสดุ...

ไฟล์ดาวน์โหลดจากงานพัสดุ คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้ว Save link as… เพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ตัวอย่างใบตรวจรับ ตัวอย่างใบเบิก ใบตรวจรับ ใบเบิก ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ตกลงราคา ใบอนุมัติจัดซื้อ (แก้ไขแล้...