วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี นำเสนอโดย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี นำเสนอโดย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการ วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี ในหัวข้อเรื่อง ทำขวัญข้าว ณ บริเวณที่ว่าการอ...

Logbook อัพเดต วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อให้รองรับ ว14/2561...

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Logbook ดังนี้ 1. สูตรการคำนวณในแผ่นงานที่ 9-1 2. ปรับการกรอกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 จากรายการ “จำนวนวันที่เข้ารับการพัฒนา” เป็น “วันท...

ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาค...

ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำภาคเรียนท...

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพ...

Studying & Field Trip MEP, HUB and Daimond Classes Learning Achievement Project 1/2018 Siam Niramit Bangkok 4th October 2018 Poolcharoenwitthayakhom school, Samutprakan ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำป...

พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่...