การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS โดยพี่ ๆ จาก Admission Premi...

การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS โดยพี่ ๆ จาก Admission Premium วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางพลี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ดูรูปภาพทั้ง...

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก ทักษะการเป...

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก ทักษะการเป็นครูที่ปรึกษา ในศตวรรษที่ 21 และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง ดูรูปภาพ...

พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 48 ปี...

พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 48 ปี วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 และติดตา...

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ป...

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2ด...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง 22 เมษายน 2562 ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รอดูอัพเดทรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจโ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561...

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 29 มีนาคม 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่...