กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

 

อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It