กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

นายชวนากร ศรีคำ ครูชำนาญการ (กำลังติดตามอัพเดทข้อมูลรูปภาพ)

นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์ ครูผู้ช่วย (กำลังติดตามอัพเดทข้อมูลรูปภาพ)

อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It