กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสุชัญญา ปัญญาหลัก ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุชัญญา ปัญญาหลัก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It