การใช้งาน Student Messenger เมนูต่างๆ

การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งาน Application สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

การเพิ่มห้องเรียนของอาจารย์ผู้สอน

การสร้างรายวิชาที่สอน

การเช็คเวลาเรียนรายคาบและการปริ้นข้อมูลจากระบบ

การเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านระบบ Student Messenger

การแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียนในระบบในกรณีผู้ปกครองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

 

Website Student Messenger

About กฤษฎา มุ่งวัฒนา

Pin It