• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

  • Home
  • บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์


นายชวนากร ศรีคำ


นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี


นางสาวปนัดดา นกแก้ว


นางสาวอารดา คำยา


นายวีรยุทธ ผักสา


นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร


นายกฤตยชญ์ เจริญสุข


นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์


นายสมพงษ์ ศลทอง


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม