ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 ตั้งขึ้นในที่ดินของนางจาด พูลเจริญ ซึ่งได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และต่อมาได้มอบให้อีก 17 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

– ทิศเหนือ จรดที่ดินมูลนิธิจอน พูลเจริญ

– ทิศใต้ จรดกับสถานีอนามัยตำบลบางโฉลง และลำชวดด้วน

– ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะซอยอดุลศาสนการ

– ทิศตะวันตก จรดคลองบางโฉลง

โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2514 โดยเปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 มีนายประยูร สระน้ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ที่ตั้ง 16 หมู่ 1 ซอยอดุลยศาสนการ ถนนบางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 3127109, 3127362 โทรสาร 3127109 พื้นที่ 36 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา

อักษรย่อประจำโรงเรียน ใช้อักษร พ.ว.สีประจำโรงเรียน สีเขียว – ขาว

• สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ หรือพื้นที่ทางการเกษตร

• สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อุดมการณ์ของโรงเรียน

‘ สร้างปราการให้แกร่งกล้า พัฒนาให้ก้าวไกล ‘

ตราประจำโรงเรียน ลักษณะเป็นตราสามเหลี่ยมลบมุม 2 ชั้น ภายในมีรวงข้าวและใบข้าวใต้ใบข้าวมีพู่ปริญญา ใต้รวงข้าว

มีปรัชญาโรงเรียน • รวงข้าวที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมลบมุม หมายถึง ลักษณะท้องที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร• สายที่ห้อยพู่ปริญญา หมายถึง นักเรียนควรจะตั้งใจให้มีความรู้สูงหรือมีความรู้พอที่จะดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ หรือ คูนพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธชินภาคี

ที่ตั้ง

16  หมู่ 1  ซอยอดุลยศาสนการ   ถนนบางนา-ตราด  กม.16
ต.บางโฉลง    อ.บางพลี  จ. สมุทรปราการ  10540
โทร. 023127109, 023127362 โทรสาร  023127110

แผนผังอาคารภายในโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

หมายเลข 1 อาคารเรียน 1 (กำลังก่อสร้าง)

หมายเลข 2 อาคารเรียน 2 ห้องเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเลข 3 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หมายเลข 4 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน ห้องแนะแนว ห้องเสมารักษ์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมายเลข 5 หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ ห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

หมายเลข 6 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียน และห้องดนตรีไทย

หมายเลข 7 โรงยิมและอัฒจรรย์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา และห้องออกกำลังกาย

หมายเลข 8 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ

หมายเลข 9 อาคารสำนักงาน MEP และห้องธนาคารโรงเรียน และห้องนอนครูเวรชาย

หมายเลข 10 อาคารห้องพยาบาล

หมายเลข 11 อาคารสุขาชาย

หมายเลข 12 อาคารสุขาหญิง

หมายเลข 13 อาคารปฏิบัติการอาหาร

หมายเลข 14 อาคารห้องดนตรีสากลและวงโยทวาทิต

หมายเลข 15 อาคารโรงอาหาร และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

หมายเลข 16 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

หมายเลข 17 อาคารศาลารวมใจ สำนักงานกิจการนักเรียน และห้องประชาสัมพันธ์

O5

สิ่งที่คุณพลาดไป