อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด

O3

สิ่งที่คุณพลาดไป