เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชพูลเจริญ
‘ พูลเจริญ ฯ ถิ่นสถานการศึกษา                         สวยสง่างามเด่นเป็นมิ่งขวัญ
ธรรมชาติอากาศดีชื่นชีวัน                                    แสนสุขสันต์ในวิมานบ้านของเรา
ท้องนารอบขอบคูดูสุขล้น                                    เมื่อได้ยลยามใดไม่อับเฉา
แผ่นดินทองท้องถิ่นแผ่นดินเรา                           ไม่อับเฉาชาวเราพูลเจริญฯ
เรียนกีฬาสามัคคีเราดีแท้                                     พวกเราแน่ยิ่งนักจักสรรเสริญ
อุปกรณ์ครูอาจารย์นั้นเราเกิน                               พูลเจริญฯเราคงอยู่คู่ฟ้าเอย.

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It