แผนที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ที่ตั้ง 16  หมู่ 1  ซอยอดุลยศาสนการ   ถนนบางนา-ตราด  กม.16
ต.บางโฉลง    อ.บางพลี  จ. สมุทรปราการ  10540
โทร. 023127109, 023127362 โทรสาร  023127110

Google Map แผนที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It