ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 5

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 6 (ตอนบ่าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.