หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.