• อาทิตย์. พ.ค. 16th, 2021

Logbook อัพเดต วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อให้รองรับ ว14/2561

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Logbook ดังนี้
1. สูตรการคำนวณในแผ่นงานที่ 9-1
2. ปรับการกรอกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 จากรายการ “จำนวนวันที่เข้ารับการพัฒนา” เป็น “วันที่สิ้นสุดการพัฒนา” ส่วนอื่นๆ เหมือนเดิม
3. ได้สร้างปุ่มสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม Logbook ไฟล์เดิมมาบันทึกในโปรแกรม Logbook ไฟล์ใหม่ โดยคุณครูไม่ต้องบันทึกใหม่
4. ได้จัดทำคู่มือการถ่ายโอนข้อมูลมาพร้อมกับโปรแกรม Logbook นี้แล้ว
5. สามารถ Download ได้ที่ http://logbook-teacher.otepc.go.th เช่นเดิม

https://www.otepc.go.th/images/0_ภค./หนงสอเวยน_ภค./26092561_ว14-2561.pdf