การสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับวัดบางโฉลงใน เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:00 น. – 20:00 น.

Comments are closed.