คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ท่านรองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ท่านรองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

1 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

กำลังดำเนินการอัพโหลดรูปภาพค่ะ

Comments are closed.