การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

read more

read more

Comments are closed.