การมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1, 4 ปีการศึกษา 2562

การมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1, 4 ปีการศึกษา 2562
ม.1 16 มีนาคม 2562
ม.4 17 มีนาคม 2562
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ม.1

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ม.4

Comments are closed.