การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

Comments are closed.