สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โปรดร่วมใจกันเลือกคนดีเข้าสภาเข้าคูหากาเบอร์เดียว
เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.