การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

สรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร

Comments are closed.