วีดิทัศน์ พิธีน้อมรำลึกและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนพูลเจริญวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วีดิทัศน์พิธีน้อมรำลึกและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
ของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนพูลเจริญวิทยาคม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Comments are closed.