กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559

กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559

23 – 25 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สูจิบัตรกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 1

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 2

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 3

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 4

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 5

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 1

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 2

วีดิโอบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

วีดิโอบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จากโดรน

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 3

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 4

วีดิโอ1 25 พฤศจิกายน 2559

วีดิโอ2 25 พฤศจิกายน 2559

วีดิโอ3 25 พฤศจิกายน 2559

วีดิโอ4 25 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 5

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 6

รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 7

อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติม 1

ทุกท่านสามารถส่ง link อัลบั้มกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559 มาที่ 1234happylibrary@gmail.comได้ค่ะ
จะประชาสัมพันธ์ต่อทางเว็บโรงเรียนเพื่อให้ทุกท่านได้ชมภาพที่น่าประทับใจจากหลาย ๆ กล้องค่ะ ขอบคุณค่ะ

Comments are closed.