พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.