พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
9 – 10 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.