พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 12กรกฎาคม 2562

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.