โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 15 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รุ่นที่ 15 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ดูรูปภาพได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.