โครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์

โครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.