นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

พิธีเปิด ณ องค์การบริการส่วนตำบลบางปลา

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.