วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562
9 สิงหาคม 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 5

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 6

ภาพหน้าปก

Comments are closed.