โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะงานอาชีพ “สวนผักเพียงพอ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะงานอาชีพ “สวนผักเพียงพอ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
17 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากไลน์ครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.