การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
16 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรูปภาพได้ที่นี่

Comments are closed.