โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.