ตลาดการงานอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดดอกคูณ)

ตลาดการงานอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดดอกคูณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 สิงหาคม 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.