สัปดาห์ห้องสมุด 2562

สัปดาห์ห้องสมุด 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้ง 5 วันได้ที่นี่

Comments are closed.