โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ดูวีดิโอช่วงบ่าย

Comments are closed.