กิจกรรมส่ายเอวกันใหม่สดใสแข็งแรง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

กิจกรรมส่ายเอวกันใหม่สดใสแข็งแรง
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
กิจกรรมเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันศุกร์
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม


ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.