งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางโฉลงใน

งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ วัดบางโฉลงใน

Comments are closed.