ผลการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2559

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2559 สนาม 3 ระยะ 1000 เมตร
1. ชนะเลิศเรือ 5 ฝีพาย รุ่นทั่วไปชาย
2. ชนะเลิศเรือ 5 ฝีพาย รุ่นเยาวชนชาย
3. ชนะเลิศเรือ 10 ฝีพาย รุ่นเยาวชนชาย
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือ 10 ฝีพาย รุ่นทั่วไปชาย
5. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือ 5 ฝีพาย รุ่นเยาวชนหญิง
6. รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือ 10 ฝีพาย รุ่นเยาวชนหญิง

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2559
ระยะ 500 เมตร
1. ชนะเลิศ เรือ 5 ฝีพาย รุ่นทั่วไปชาย
2. ชนะเลิศ เรือ 5 ฝีพาย รุ่นเยาวชนชาย
3. ชนะเลิศ เรือ 5 ฝีพาย รุ่นเยาวชนหญิง
4. ชนะเลิศ เรือ 10 ฝีพาย รุ่นเยาวชนชาย
5. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เรือ 10 ฝีพาย รุ่นเยาวชนหญิง
6. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เรือ คยัค 1 คน รุ่นทั่วไปหญิง

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯประเภทเรือประเพณี

Comments are closed.